جامع نیوز:مدیر عامل سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی نسبت به تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات کشور توسط وارد کنندگان تاکید کرد . به گزارش جامع نیوزاردشیر محمدی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از واردکنندگان کالا خواست تا برای جلوگیری از متروکه شدن کالاهای وارداتی، در زمان معین شده […]

جامع نیوز:مدیر عامل سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی نسبت به تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات کشور توسط وارد کنندگان تاکید کرد .
به گزارش جامع نیوزاردشیر محمدی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از واردکنندگان کالا خواست تا برای جلوگیری از متروکه شدن کالاهای وارداتی، در زمان معین شده در قانون امور گمرکی نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام نمایند.
وی در ادمه افزود : کالاهای وارداتی سرمایه ملی هر کشوری هستند که برای تامین آنها ارز از کشور خارج می شود و ضرورت دارد این سرمایه ملی به گونه ای صحیح مدیریت شده تا از تضییع آنها جلوگیری شود و خاطر نشان نمود : وارد کنندگان و دستگاه های متولی با تسریع در تعیین تکلیف کالاهای وارداتی می توانند از این سرمایه ملی صیانت نموده و موجب کاهش قیمت تمام شده کالا گردند .
محمدی با اشاره به فرآیند واردات کالا در سایر کشورها افزود : در اکثر کشورها ، توقف کالا در مبادی ورودی معنا ومفهوم ندارد و مقررات محدود کننده که موجب توقف کالا می گردد تسهیل شده است .
مدیر عامل سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی با اشاره به نقش سازمان متبوع در حمایت از وارد کنندگان افزود : این سازمان در راستای وظایف حاکمیتی خود نهایت همکاری را با صاحبان کالاهای متروکه داشته است و در صورت مراجعه صاحبان کالاهای مذکور و اخذ مجوزهای قانونی حداکثر مساعدت را با سازمان های متولی و صاحبان کالا جهت اعاده کالا به گمرکات خواهد داشت .