جامع نیوز: سرویس ارسال پیامک خدمات برای مشتریان همراه بانک ملت به مرحله بهره برداری رسید. به گزارش جامع نیوز، واریز و برداشت انواع حواله های غیرحضوری، برداشت از دستگاه خودپرداز، خرید از طریق دستگاه کارتخوان و بانکداری اینترنتی و برگشت مبلغ تراکنش ناموفق به حساب، مواردی است که با راه اندازی این سرویس، از […]

جامع نیوز: سرویس ارسال پیامک خدمات برای مشتریان همراه بانک ملت به مرحله بهره برداری رسید.

به گزارش جامع نیوز، واریز و برداشت انواع حواله های غیرحضوری، برداشت از دستگاه خودپرداز، خرید از طریق دستگاه کارتخوان و بانکداری اینترنتی و برگشت مبلغ تراکنش ناموفق به حساب، مواردی است که با راه اندازی این سرویس، از طریق پیامک به مشتریان اطلاع رسانی می شود.بر اساس این گزارش، ارسال پیامک برای سایر خدمات بانک ملت نیز به زودی عملیاتی خواهد شد.