جامع نیوز:سامانه ۱۸۱۸ در استان خراسان جنوبی به درگاه پرداخت بانک سینا متصل شد. سامانه ۱۸۱۸ مخابرات در استان خراسان جنوبی به درگاه پرداخت بانک سینا متصل شد. با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد امکان دسترسی سریع هموطنان به خدمات بانکی، سامانه ۱۸۱۸ در استان خراسان جنوبی به درگاه پرداخت بانک سینا متصل […]

جامع نیوز:سامانه ۱۸۱۸ در استان خراسان جنوبی به درگاه پرداخت بانک سینا متصل شد.
سامانه ۱۸۱۸ مخابرات در استان خراسان جنوبی به درگاه پرداخت بانک سینا متصل شد.
با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد امکان دسترسی سریع هموطنان به خدمات بانکی، سامانه ۱۸۱۸ در استان خراسان جنوبی به درگاه پرداخت بانک سینا متصل شد.
با راه اندازی این خدمت، هموطنان در این استان می توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب در هر ساعت از شبانه روز نسبت به پرداخت قبض تلفن ثابت خود اقدام نمایند. استفاده از این خدمت رایگان است.
با احتساب خراسان جنوبی، در حال حاضر سامانه ۱۸۱۸ مخابرات در ۲۰ استان به درگاه پرداخت بانک سینا متصل است.