جامع نیوز: شرکت عمران شهر پردیس طی اطلاعیه‌ای با تاکید بر این‌که ثبت‌نام مسکن مهر این شهر متوقف شده، اعلام کرد، نقل و انتقال امتیاز مسکن مهر ممنوع است. به گزارش جامع نیوز، در اطلاعیه شرکت عمران شهر پردیس تاکید شده ثبت نام مسکن مهر به جهت تکمیل ظرفیت در فازهای مختلف شهر جدید پردیس، […]

جامع نیوز: شرکت عمران شهر پردیس طی اطلاعیه‌ای با تاکید بر این‌که ثبت‌نام مسکن مهر این شهر متوقف شده، اعلام کرد، نقل و انتقال امتیاز مسکن مهر ممنوع است.

به گزارش جامع نیوز، در اطلاعیه شرکت عمران شهر پردیس تاکید شده ثبت نام مسکن مهر به جهت تکمیل ظرفیت در فازهای مختلف شهر جدید پردیس، متوقف و انجام نخواهد شد. لذا از مراجعه برای ثبت نام جداً خودداری شود.همچنین به‌دلیل همین تکمیل ظرفیت، متقاضیانی که به هر دلیل (فرم ج) آنها بررسی نشده است؛ اعم از تایید یا رد و به مرحله افتتاح حساب نرسیده‌اند، فعلاً امکان بررسی فرم (ج) و اختصاص شماره حساب به آنها مقدور نیست.در بخش دیگری از این اطلاعیه با اشاره به این‌که نقل و انتقال امتیاز مسکن مهر ممنوع است، آمده؛ لذا توصیه می‌‌شود از انتقال و فروش امتیاز مسکن مهر خود، خودداری نمایید. بر این اساس هرگونه تبعات و عواقب ناشی از انجام این امر، متوجه متقاضی مسکن مهر و خریدار است.مدیریت شرکت عمران شهر جدید پردیس در بند آخر این اطلاعیه تاکید کرده هرگونه ادعای ثبت نام، تایید فرم (ج)، افتتاح حساب، تایید شرایط ۵ سال سکونت و… که از سوی بعضی از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا واسطه‌های خرید و فروش، طرح می‌‌شود؛ به هیچ وجه صحت ندارد لذا توصیه اکید می‌شود در این خصوص مراقبت و مواظبت لازم به عمل آید.