جامع نیوز:گمرک ایران در ابلاغیه ای که طبق نامه سازمان توسعه تجارت خطاب به گمرکات کشور اعلام شده است، تاکید کرد: از این پس واردات خودروهای خارجی صرفا با ارز متقاضی صورت می گیرد و شبکه بانکی مجاز به اختصاص ارز بانکی به آنها نخواهد بود. به گزارش جامع نیوز، گمرک ایران در دستورالعملی به […]

جامع نیوز:گمرک ایران در ابلاغیه ای که طبق نامه سازمان توسعه تجارت خطاب به گمرکات کشور اعلام شده است، تاکید کرد: از این پس واردات خودروهای خارجی صرفا با ارز متقاضی صورت می گیرد و شبکه بانکی مجاز به اختصاص ارز بانکی به آنها نخواهد بود.

به گزارش جامع نیوز، گمرک ایران در دستورالعملی به کلیه گمرکات کشور درباره واردات انواع خودروهای سواری وارداتی اعلام کرد: طبق نامه سازمان توسعه تجارت، واردات انواع خودروهای سواری خارجی تنها با ارز متقاضی امکانپذیر خواهد بود.بر پایه این گزارش، در دستورالعمل مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: طبق اعلام سازمان توسعه تجارت مبنی بر واردات انواع خودروهای سواری خارجی، از این پس واردات خودروهای خارجی صرفا با ارز متقاضی صورت می گیرد.همچنین آمده است: در صورت دریافت هرگونه ثبت سفارشات قبلی، شبکه بانکی کشور مجاز به اختصاص ارز بانکی به آنها نخواهد بود و فقط می تواند با ارز متقاضی نسبت به کارسازی آن اقدام نماید.