جامع نیوز: سخنگوی پروژه خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه گفت: مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب چایکاران واریز شد. به گزارش جامع نیوز: محسن دارایی با اشاره به آمار منتشره از سوی سازمان چای کشور افزود: در سال جاری حدود ۸۱ هزار کیلوگرم […]

جامع نیوز: سخنگوی پروژه خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه گفت: مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای به حساب چایکاران واریز شد.
به گزارش جامع نیوز: محسن دارایی با اشاره به آمار منتشره از سوی سازمان چای کشور افزود: در سال جاری حدود ۸۱ هزار کیلوگرم برگ سبز چای به ارزش تقریبی ۶۹۰ میلیارد ریال خریداری شده است که ۵۹۰ میلیارد ریال آن به حساب چایکاران واریز و مابقی آن نیز بزودی واریز خواهد شد.
وی افزود: ما به التفاوت قیمت های چای ۳.۰۰۰ و ۱.۵۰۰ ریال خرید تضمینی که مربوط به برگ سبز درجه یک و دو بود به مقدار ۱۲.۰۰۰ و ۶.۵۰۰ افزایش یافته که به چایکاران پرداخت شد.
محسن دارایی افزود: برگ های خریداری شده درجه یک ۴۰ درصد و درجه دو ۶۰ درصد در سال جاری برآورد شده و عملیات خرید تا ۳۰ مهر در ۱۵۶ کارخانه صورت پذیرفته است.