جامع نیوز:با هوشیاری مدیریت و کارکنان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان فارس ۹۶/۵۴۵کیلوگرم تریاک کشف گردید. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان اموال تملیکی این میزان مواد مخدر در داخل محموله حاوی چسب آکواریوم جاسازی شده بود که در حین بازدید توسط کارکنان این سازمان در استان فارس کشف گردیده است. بر […]

جامع نیوز:با هوشیاری مدیریت و کارکنان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان فارس ۹۶/۵۴۵کیلوگرم تریاک کشف گردید.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان اموال تملیکی این میزان مواد مخدر در داخل محموله حاوی چسب آکواریوم جاسازی شده بود که در حین بازدید توسط کارکنان این سازمان در استان فارس کشف گردیده است.
بر اساس این گزارش ، این محموله به همراه مقادیری پوشاک و کفش بعنوان کالای ضبطی از سوی گمرک جهت تعیین تکلیف به این سازمان ارسال شده بود.
پرونده مزبور جهت بررسی بیشتر و سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارائه گردید