جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید نظری، سید الشهداء، شهید باهنر، فجر دماوند، شهید محلاتی، پردیس ۱، شهید چمران، فرداسدی، بخششی و پاسداران از تاریخ هفتم آبان ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید نظری، سید الشهداء، شهید باهنر، فجر دماوند، شهید محلاتی، پردیس ۱، شهید چمران، فرداسدی، بخششی و پاسداران از تاریخ هفتم آبان ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابانهای رجبی و کیائی و در مرکز مخابرات سید الشهداء با پیش شماره های ۵۵۷۰ الی ۵۵۷۸، ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۱۷ در محدوده خیابان های بدخشان کمالی، آقاجانی، فریدون احمدی، رضائی، قفیلی، سجاد جنوبی، سجاد شمالی، ابوذر، شهید سعید باقری، فیروزی، علی قربانی و رمضان الهی و در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های ۲۲۶۰ الی ۲۲۶۴، ۲۶۶۰، ۲۲۰۰ در محدوده خیابانهای دولت، قلندری، جهانگیری، ارغوان، پویا، مهرداد و شقایق و در مرکز مخابرات فجر دماوند با پیش شماره های ۷۶۳۲ در محدوده خیابان های فرهنگ، دانشگاه آزاد اسلامی، باغ موجود و اداره مخابرات گیلاوند به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های ۲۲۴۴ الی ۲۲۴۹، ۲۲۱۹ در محدوده چهارراه مینی سیتی گلستان ۱، ۲، ۳ و مسجد امام حسن(ع) و در مرکز مخابرات پردیس ۱ با پیش شماره ۷۶۲۷ در محدوده خیابانهای فروردین شمالی، مطهری، شهید شکاری، لاله و نوروز به مدت ۴۸ ساعت با اختلال همراه است.
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید چمران، فرد اسدی و بخششی در محدوده سایتهای هواشناسی، زمین شناسی، هواپیمائی ماهان، ساختمان مرکزی فرودگاه هما و فرودگاه مهرآباد و در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های ۲۲۵۴، ۲۲۷۷، ۲۲۷۹ در محدوده سایت بوستان ۴ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.