جامع نیوز:۱۱۸ هزار و ۵۰۲ شماره تلفن جدید از ابتدای سال تاکنون در استان تهران دایر شد که با احتساب شماره های مذکور ظرفیت تلفن های مشغول به کار دراین استان در پایان مهرماه به ۷ میلیون و۴۴۲ هزار شماره رسیده است. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، هم اکنون ضریب نفوذ […]

جامع نیوز:۱۱۸ هزار و ۵۰۲ شماره تلفن جدید از ابتدای سال تاکنون در استان تهران دایر شد
که با احتساب شماره های مذکور ظرفیت تلفن های مشغول به کار دراین استان در
پایان مهرماه به ۷ میلیون و۴۴۲ هزار شماره رسیده است.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، هم اکنون ضریب نفوذ تلفن در
استان تهران ۷/۴۹ و در شهر تهران به ۰۹/۶۲ رسیده است.
همچنین تعداد تلفنهای همگانی مشغول به کار در این استان ۳۹ هزار و ۷۳۶ دستگاه
و۳۳۵ دفتر ICT روستائی در استان تهران دایر می باشد.
گفتنی است یک هزار و ۱۹۱ روستا در استان تهران دارای ارتباط تلفنی است.