جامع نیوز:پس از گذشت حدود یک سال از ادغام بانک تات و موسسات مالی صالحین و آتی با یکدیگر، مجوز فعالیت رسمی بانک آینده از سوی بانک مرکزی صادر شد. به گزارش جامع نیوز، سال گذشته به دستور بانک مرکزی و در راستای نظارت بیش‌تر این نهاد نظارتی بر شبکه پولی بانکی، بانک تات با […]

جامع نیوز:پس از گذشت حدود یک سال از ادغام بانک تات و موسسات مالی صالحین و آتی با یکدیگر، مجوز فعالیت رسمی بانک آینده از سوی بانک مرکزی صادر شد.

به گزارش جامع نیوز، سال گذشته به دستور بانک مرکزی و در راستای نظارت بیش‌تر این نهاد نظارتی بر شبکه پولی بانکی، بانک تات با دو موسسه‌ی دیگر ادغام شدند.در این مدت بانک آینده کارهای اداری خود را برای گرفتن مجوز انجام داده است و حدود سه هفته پیش نیز وارد فرابورس شد.بر همین اساس بانک مرکزی نیز امروز مجوز فعالیت رسمی بانک آینده را صادر کرد.