جامع نیوز:به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان، بانک ملی ایران سامانه الکترونیک اطلاع‌رسانی وضعیت چک‌های واگذاری (برگشتی) را راه‌اندازی کرد. به گزارش جامع نیوز، در فاز اول این سامانه ، در صورت برگشت خوردن چک‌های واگذار شده به شعب این بانک، موضوع به صورت پیام کوتاه (sms) و پست الکترونیک به مشتری اطلاع رسانی می […]

جامع نیوز:به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان، بانک ملی ایران سامانه الکترونیک اطلاع‌رسانی وضعیت چک‌های واگذاری (برگشتی) را راه‌اندازی کرد.
به گزارش جامع نیوز، در فاز اول این سامانه ، در صورت برگشت خوردن چک‌های واگذار شده به شعب این بانک، موضوع به صورت پیام کوتاه (sms) و پست الکترونیک به مشتری اطلاع رسانی می شود.
مشتریان جهت استفاده از این خدمت جدید می‌توانند به سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.bmi.ir مراجعه کنند.