جامع نیوز:مشترکین تلفن ثابت که از طریق سامانه) ۰۲۰ (با کشور عراق تماس حاصل کنند از۱۹ آذر ماه به مدت ۴۵ روز می توانند از این تخفیف استفاده نمایند. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران محمد رضا بیدخام معاون بازاریابی و فروش ضمن اعلام این مطلب گفت: با اجرای این طرح( همراه […]

جامع نیوز:مشترکین تلفن ثابت که از طریق سامانه) ۰۲۰ (با کشور عراق تماس حاصل کنند از۱۹ آذر ماه به مدت ۴۵ روز می توانند از این تخفیف استفاده نمایند.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران محمد رضا بیدخام معاون بازاریابی و فروش ضمن اعلام این مطلب گفت: با اجرای این طرح( همراه با
اربعین) تعرفه مکالمه تلفن ثابت به مقصد عراق که از طریق سامانه ۰۲۰ انجام می شود ۳۴ درصد کاهش می یابد و از ۱۵۰۰۰ ریال به ۹۹۹۰ ریال تغییر پیدا می کند