جامع نیوز: مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد خدمات مورد نیاز مشتریان بانک اقتصادنوین باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارایه شود. به گزارش جامع نیوز، حسن معتمدی در گردهمایی سراسرس منطقه سه استان‌های بانک اقتصاد نوین در در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، گفت: حضور بانک های خصوصی در کشور رویکرد آحاد مردم جامعه به […]

جامع نیوز: مدیرعامل بانک اقتصادنوین تاکید کرد خدمات مورد نیاز مشتریان بانک اقتصادنوین باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارایه شود.

به گزارش جامع نیوز، حسن معتمدی در گردهمایی سراسرس منطقه سه استان‌های بانک اقتصاد نوین در در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، گفت: حضور بانک های خصوصی در کشور رویکرد آحاد مردم جامعه به خدمات بانکی را تغییر داد که این موضوع اهمیت ارایه خدمات با کیفیت را دو چندان کرده است.وی اظهار داشت: بانک اقتصادنوین به عنوان طلایه‌دار نظام بانکی خصوصی کشور که زمینه‌ساز بهبود کیفیت خدمات بانکی بوده، در طی این سال‌ها کوشیده است با ارایه خدمات با کیفیت، الگوی مناسبی برای خدمات بانکی معرفی کند که در این راستا این بانک برای نخستین بار در کشور نسبت به معرفی و ارایه خدمات تخصصی با رویکرد بانکداری شرکتی، اختصاصی و خرد اقدام کرده است.وی هدف اصلی معرفی این خدمات را رضایت‌مندی و تسهیل ارایه خدمات به مشتریان اعلام کرد و گفت: اثربخشی خدمات تخصصی بانک اقتصادنوین به گونه‌ای بود که سایر بانک‌ها نیز از این اقدام الگو گرفته و نسبت به ارایه این خدمات اقدام کردند.مدیرعامل بانک اقتصادنوین به اهمیت نقش سرمایه انسانی در کسب این رضایتمندی و ارایه خدمات با کیفیت اشاره کرد و گفت: سرمایه انسانی در بانک اقتصادنوین به عنوان مزیت رقابتی غیرقابل الگوبرداری است که این مزیت در طی سالیان گذشته توانسته موفقیت بانک را تضمین کند.
وی در ادامه به اهمیت آموزش نیروی انسانی در بانک اقتصادنوین اشاره کرد و اظهار داشت، برگزاری دوره‌های آموزشی، سرمایه انسانی را با علم روز در حوزه بانکی آشنا می‌کند.