جامع نیوز:وزیر دادگستری از اهتمام سازمان اموال تملیکی به شفاف سازی فرآیند مزایده از طریق برگزاری مزایده های الکترونیک ، قدردانی و بر تداوم آن تاکید کرد. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان اموال تملیکی مدیر عامل این سازمان در دیدار با وزیر دادگستری که عضو مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی نیز می باشد با […]

جامع نیوز:وزیر دادگستری از اهتمام سازمان اموال تملیکی به شفاف سازی فرآیند مزایده از طریق برگزاری مزایده های الکترونیک ، قدردانی و بر تداوم آن تاکید کرد.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی سازمان اموال تملیکی مدیر عامل این سازمان در دیدار با وزیر دادگستری که عضو مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی نیز می باشد با اشاره به اقدامات و توفیقات اخیر سازمان در سوددهی، ارتقاء جایگاه و بهبود فرآیندهای سازمانی از جمله برگزاری الکترونیکی مزایده ها، بر برقراری ارتباط الکترونیکی با سازمانهای همکار بویژه قوه قضائیه و تسهیل ارتباطات با دستگاهها مرتبط با وزارت دادگستری تاکید کرد.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات سازمان و اهتمام به شفاف سازی فرآیند مزایده از طریق برگزاری الکترونیکی مزایده ها بعنوان بزرگترین مزایده گذار کشور بر تقویت اطلاع رسانی عادلانه تاکید کرد و افزود: با توجه به حساسیت بالا در وظایف سازمان اموال تملیکی که صیانت و مراقبت توامان از حقوق دولت و مردم است ضرورت توجه به صحت و شفافیت اطلاعات ارائه شده از اهمیت بالایی برخوردار است.
عضو مجمع عمومی سازمان اموال تملیکی از اقدامات سازمان در مصالحه با وثیقه گذاران جهت تعیین تکلیف اموال غیرمنقول قدردانی نمود.