به گزارش جامع نیوزرییس هیت مدیره شرکت داده پردازرایانه متین درنشستی خبری درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ گفت:خدمات پس ازفروش یکی ازشاخصه های بازارتکنولوژی دردنیاست. علی توشه جوافزود:خدمات پس ازفروش ورضایتمندی مشتریان برای این شرکت به حدی بوده است که هفت مرکزخدمات اختصاصی وتخصصی رادرحوزه مموری درکشورایجادکرده ایم وتاپایان سال۹۳این مراکزرابه یازده مرکزافزایش خواهیم داد. […]

به گزارش جامع نیوزرییس هیت مدیره شرکت داده پردازرایانه متین درنشستی خبری درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ گفت:خدمات پس ازفروش یکی ازشاخصه های بازارتکنولوژی دردنیاست.
علی توشه جوافزود:خدمات پس ازفروش ورضایتمندی مشتریان برای این شرکت به حدی بوده است که هفت مرکزخدمات اختصاصی وتخصصی رادرحوزه مموری درکشورایجادکرده ایم وتاپایان سال۹۳این مراکزرابه یازده مرکزافزایش خواهیم داد.
وی عنوان کردبرندهایی همچون اپیسر،سیلیکون،پاور،pqlدرحوزه مموری وتبلتهای ایسوس وباطریهای موبایل درسبداو زیرمجموعه این شرکت هستندکه باگارانتی متین ارائه می گردد.
رییس هیت مدیره شرکت داده پردازرایانه متین اهداف حضورخوددراین نمایشگاه
راارتباط بامشتریان،نیازسنجی بازارای تی کشور،معرفی بخش خدمات پس ازفروش وهمچنین رونمایی محصولات جدیدبرشمرد.
ایشان درخاتمه خاطرنشان کردحضوردرچنین نمایشگاههایی این فرصت رادراختیارمان قرارمیدهدکه بتوانیم نیازبازاردربخش های محصولات وخدمات رابه درستی درک وخدمات شایسته به کاربران ایرانی ارائه دهیم.