جامع نیوز:در پی وقوع زلزله در استان بوشهر، ترافیک شبکه همراه اول در مناطق زلزله زده روان و بدون اختلال است. به گزارش جامع نیوزازاداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با وجود وقوع زلزله در مناطق زلزله زده برازجان استان بوشهر، شبکه تلفن همراه اپراتور اول در آن مناطق پایدار بوده و انتقال ترافیک […]

جامع نیوز:در پی وقوع زلزله در استان بوشهر، ترافیک شبکه همراه اول در مناطق زلزله زده روان و بدون اختلال است.
به گزارش جامع نیوزازاداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با وجود وقوع زلزله در مناطق زلزله زده برازجان استان بوشهر، شبکه تلفن همراه اپراتور اول در آن مناطق پایدار بوده و انتقال ترافیک بدون هیچگونه اختلالی صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش دقایقی پس از وقوع زلزله تیم فنی همراه اول در مناطق زلزله زده حاضر شده و از حصول سرویس دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کرد.
نصب کانکس اضطراری در مناطق زلزله زده، افزایش ظرفیت سایت های موجود، فعالسازی کانال های Half Rate در سایت های منطقه، افزایش کانال های ترانسکدر در دو مرکز BSC برازجان و بازدید از کلیه سایت های منطقه و حصول اطمینان از عملکرد مناسب آنها از دیگر اقدامات اپراتور اول در مناطق زلزله زده بوده است.
با اقدامات پیشگیرانه و تسریع در اقدامات پس از وقوع زلزله، علی رغم افزایش ۳۵ درصدی ترافیک منطقه، سرویس دهی مناسب به هم وطنان زلزله زده میسر شده است.