جامع نیوز: بانک رفاه کارگران به منظور خدمت رسانی به کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی طرح “طوبی رفاه” را ارائه کرد. به گزارش جامع نیوز، به موجب این طرح به کلیه کارکنان زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مستمری بگیران سازمان تأمین […]

جامع نیوز: بانک رفاه کارگران به منظور خدمت رسانی به کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی طرح “طوبی رفاه” را ارائه کرد.

به گزارش جامع نیوز، به موجب این طرح به کلیه کارکنان زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی که حقوق خود را از طریق بانک رفاه کارگران دریافت می کنند، در صورت حائز شرایط بودن، تسهیلات اعطاء می شود.مشتریان محترم می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر از شرایط طرح فوق، به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه فرمایند.