جامع نیوز:کنفرانس “سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پس از گشایش تحریم های خارجی مبتنی بر استراتژی های مدیران صنایع و شرکت های پیشرو” طی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه جاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. مدیرعامل بانک سینا در کنفرانس “سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پس از گشایش در تحریم های […]

جامع نیوز:کنفرانس “سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پس از گشایش تحریم های خارجی مبتنی بر استراتژی های مدیران صنایع و شرکت های پیشرو” طی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه جاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

مدیرعامل بانک سینا در کنفرانس “سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پس از گشایش در تحریم های خارجی مبتنی بر استراتژی های مدیران صنایع و شرکت های پیشرو” با اشاره به این که در سال های گذشته تمرکز تأمین مالی در اقتصاد ایران بر عهده ۵ بانک بوده تصریح کرد: این روند با اتخاذ سیاست های مناسب و افزایش رقابت پذیری در نتیجه ورود بانک های خصوصی به کشور در سال های دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته و از ۷۵ درصد به ۶۰ درصد رسیده که البته در مقایسه با کشورهای توسعه یافته هنوز رقم قابل ملاحظه ای است.
دکتر کوروش پرویزیان در این کنفرانس با ارائه مقاله ای با عنوان “چشم انداز فراروی صنعت بانکداری؛ بیم ها و امیدها” با بیان این که در اقتصاد ایران عمده بار تأمین مالی بر عهده بانک ها است، افزود: نظام تأمین مالی در ایران بانک محور است و این مسئله با توجه به بالا بودن قیمت تمام شده پول برای بانک ها هزینه تأمین مالی در اقتصاد را افزایش داده است.
وی در بخشی از این مقاله با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۳۹۰ ارزش کل دارایی ۱۸ بانک اصلی کشور به طور نسبی بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، گفت: این انتظار وجود دارد که با بازگشت رونق به اقتصاد ایران, شاهد رشد بخش حقیقی اقتصاد و متناسب با رشد بخش بانکی باشیم.
دکتر پرویزیان، نظام بانکی کشور را نیازمند اصلاحات در زمینه ترکیب دارایی و بهبود وضعیت سرمایه ای دانست و بر استفاده از شیوه های تأمین مالی ساختار یافته و ترکیبی برای کارکرد بهتر نظام بانکی و کاهش هزینه های تأمین مالی تأکید کرد.
گفتنی است کنفرانس مذکور، طی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذر ماه جاری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.