جامع نیوز:شرکت ارتباطات ثابت ایران با برند آشنای اول برای نخستین بار در نمایشگاه بین المللی الکامپ ( الکترونیک، کامپیوتر، تجارت الکترونیک) با هدف معرفی سرویس های اینترنتی حضور می یابد. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت ارتباطات ثابت ایران، شهروندان می توانند برای بازدید از خدمات قابل ارائه این شرکت از سالن های ۷ […]

جامع نیوز:شرکت ارتباطات ثابت ایران با برند آشنای اول برای نخستین بار در نمایشگاه بین المللی الکامپ ( الکترونیک، کامپیوتر، تجارت الکترونیک) با هدف معرفی سرویس های اینترنتی حضور می یابد.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت ارتباطات ثابت ایران، شهروندان می توانند برای بازدید از خدمات قابل ارائه این شرکت از سالن های ۷ و ۴۴ بازدید کنند.
لازم به ذکر است نمایشگاه بین المللی الکامپ در تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ آذر ماه از ساعت ۹ الی ۱۶ بعد از ظهر در محل دایمی نمایشگاه بین المللی آغاز به کار می کند.