جامع نیوز: تعداد کارتخوان های فروشگاهی نصب شده از سوی بانک ملت در سراسر کشور به بیش از ۶۰۱ هزار دستگاه رسید. به گزارش جامع نیوز، این بانک تا روز ۲۸آبان ماه سال جاری بالغ بر ۶۰۱ هزار و ۳۵۰ دستگاه پایانه فروشگاهی در سراسر کشور نصب و راه اندازی کرده است.بر اساس این گزارش، […]

جامع نیوز: تعداد کارتخوان های فروشگاهی نصب شده از سوی بانک ملت در سراسر کشور به بیش از ۶۰۱ هزار دستگاه رسید.

به گزارش جامع نیوز، این بانک تا روز ۲۸آبان ماه سال جاری بالغ بر ۶۰۱ هزار و ۳۵۰ دستگاه پایانه فروشگاهی در سراسر کشور نصب و راه اندازی کرده است.بر اساس این گزارش، تا روز ۲۸ آبان ماه سال جاری، تعداد سه هزار و ۳۰۳ دستگاه خودپرداز نیز از سوی بانک ملت نصب و راه اندازی شده است.از کل تعداد خودپردازهای نصب شده، دو هزار و ۱۶۷ دستگاه، دیواری و یکهزار و ۱۳۶ دستگاه نیز سالنی بوده است.