جامع نیوز: اول دی ماه سال ۱۳۹۲، پست بانک ایران هیجدهمین سال شروع به کار خود را جشن می گیرد. به گزارش جامع نیوز، اول دی ماه سال ۱۳۷۵ پست بانک ایران به عنوان بانکی با هدف ارائه خدمات خرده بانکداری در شهرها و روستاها شروع به کار کرد و هم اکنون با دارا بودن […]

جامع نیوز: اول دی ماه سال ۱۳۹۲، پست بانک ایران هیجدهمین سال شروع به کار خود را جشن می گیرد.

به گزارش جامع نیوز، اول دی ماه سال ۱۳۷۵ پست بانک ایران به عنوان بانکی با هدف ارائه خدمات خرده بانکداری در شهرها و روستاها شروع به کار کرد و هم اکنون با دارا بودن ۱۴۵۰۰ شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان ارائه می‌دهد