جامع نیوز:وزیر نفت طی حکمی اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت را منصوب کرد. به گزارش جامع نیوز، وزارت نفت، در حکم بیژن زنگنه شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس رئیس ستاد و معاون امور مهندسی، رئیس سازمان حراست صنعت نفت، مدیرکل روابط عمومی، مدیرکل بازرسی ، […]

جامع نیوز:وزیر نفت طی حکمی اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت را منصوب کرد.

به گزارش جامع نیوز، وزارت نفت، در حکم بیژن زنگنه شجاع الدین بازرگانی معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس رئیس ستاد و معاون امور مهندسی، رئیس سازمان حراست صنعت نفت، مدیرکل روابط عمومی، مدیرکل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حسابرسی و امور مجامع و نمایندگان مدیران عامل چهارشرکت اصلی اعضای اصلی ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت معرفی شدند.

شناخت موارد فساد و برخورد قاطع و قانونی با آنها از مهمترین تکالیف این ستاد است و علاوه بر آن مسئولیت دارد نسبت به ارزیابی و شناخت گلوگاه های اصلی بروز و توسعه فساد در صنعت نفت و پیشنهاد فرایندهای اصلاحی در این موارد با هدف پیشگیری از فساد ، اقدام کند.

بر اساس حکم وزیر نفت ، ستاد مذکور حسب مورد می تواند از هر فرد دیگری نیز برای همکاری دعوت کند.