جامع نیوز:بانک رفاه کارگران در حال حاضر خدمت جدیدی با عنوان ” برداشت مکانیزه اقساط مساوی تسهیلات در سامانه همراه ” را به هموطنان عزیز ارائه می کند. به گزارش جامع نیوز، به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان و فراهم آوردن روش های متنوع پرداخت غیر حضوری اقساط دوره ای مشتریان، “سیستم برداشت مکانیزه اقساط […]

جامع نیوز:بانک رفاه کارگران در حال حاضر خدمت جدیدی با عنوان ” برداشت مکانیزه اقساط مساوی تسهیلات در سامانه همراه ” را به هموطنان عزیز ارائه می کند.

به گزارش جامع نیوز، به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان و فراهم آوردن روش های متنوع پرداخت غیر حضوری اقساط دوره ای مشتریان، “سیستم برداشت مکانیزه اقساط مساوی تسهیلات از حساب مشتریان” در سامانه همراه این بانک ایجاد شد.مشتریان محترم می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای بهره مندی از خدمت یاد شده، به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه فرمایند.