جامع نیوز: غلامرضا کاظمی دینان، مدیر ارتباطات و بازاریابی و منصور ساعی، رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک کارآفرین در هشتمین دوره انتخابات اعضای هیئت رئیسه انجمن روابط عمومی ایران به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند. به گزارش جامع نیوز، در مجمع عمومی این انجمن که روز ۴ دی‌ماه با حضور اعضای انجمن و […]

جامع نیوز: غلامرضا کاظمی دینان، مدیر ارتباطات و بازاریابی و منصور ساعی، رئیس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک کارآفرین در هشتمین دوره انتخابات اعضای هیئت رئیسه انجمن روابط عمومی ایران به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

به گزارش جامع نیوز، در مجمع عمومی این انجمن که روز ۴ دی‌ماه با حضور اعضای انجمن و نماینده وزارت کشور برگزار در فرهنگسرای شفق شد، پس از قرائت و تصویب گزارش هیأت‌مدیره‌، خزانه‌دار و بازرس قانونی دوره هفتم، انتخابات اعضای جدید هیأت مدیره برگزار شد.پس از پایان رأی‌گیری و شمارش آراء، جواد قاسمی، سید غلامرضا کاظمی‌دینان، امیرعباس تقی‌پور، میرزابابا مطهری‌نژاد، امیر لعلی، دکترمنصور ساعی و ابوالقاسم حکیمیان با اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی هیأت‌مدیره و سعید شهبازی، ناصر بزرگمهر و حمید صدیق‌پور به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.همچنین مجمع عمومی محمدرضا حقیقی و ناهیدالسادات حسینی را به ترتیب عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل انجمن انتخاب کرد.