جامع نیوز:سامانه “آریا” پس از اعلام اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تامین پیش نیازهای لازم اعم از برقراری ارتباطات شبکه ای و سایر مراحل فنی مورد نیاز در بانک سینا عملیاتی شد. به گزارش جامع نیوزسامانه “آریا” پس از اعلام اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و […]

جامع نیوز:سامانه “آریا” پس از اعلام اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تامین پیش نیازهای لازم اعم از برقراری ارتباطات شبکه ای و سایر مراحل فنی مورد نیاز در بانک سینا عملیاتی شد.
به گزارش جامع نیوزسامانه “آریا” پس از اعلام اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تامین پیش نیازهای لازم اعم از برقراری ارتباطات شبکه ای و سایر مراحل فنی مورد نیاز در بانک سینا عملیاتی شد.
این سامانه که در واقع بومی سازی شده و جایگزین سامانه Logical در فرایند عملیات تسویه ناخالص آنی (ساتنا) محسوب می گردد به منظور مدیریت پرداخت ها و وجوه بین بانکی، در تاریخ ۱۶آذر ۹۲ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی راه اندازی شد.
با آغاز فعالیت سامانه آریا و اتصال بانک ها به این سامانه (که در بانک سینا این مرحله عملیاتی شده)، قابلیت های مختلفی چون جست و جوی دستور پرداخت های صادره و وارده ساتنا، کنترل وضعیت پذیرش دستور پرداخت ها و تهیه گزارش های متنوع از عملیات ساتنا برای کاربران این سامانه فراهم شده است.
گفتنی است این سامانه طی برگزاری جلسات متعدد و پس از مراحل مقدماتی تست و اقدامات فنی لازم در بانک سینا عملیاتی شد.