جامع نیوز:بانک سینا و بانک رفاه، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش جامع نیوزبانک سینا و بانک رفاه با هدف ایجاد هم افزایی در راستای کمک بهینه به بخش تولید و اشتغال جامعه و به منظور گسترش سطح همکاری های دو جانبه، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. در این تفاهم نامه که به امضای […]

جامع نیوز:بانک سینا و بانک رفاه، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش جامع نیوزبانک سینا و بانک رفاه با هدف ایجاد هم افزایی در راستای کمک بهینه به بخش تولید و اشتغال جامعه و به منظور گسترش سطح همکاری های دو جانبه، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در این تفاهم نامه که به امضای دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا و محمدرضا نظری مدیرعامل بانک رفاه کارگران رسیده، بر ارتقاء و گسترش سطح همکاری های متقابل و تعامل سازنده در جهت عملیاتی ساختن مفاد تفاهم نامه تأکید شده است.
دعوت به مشارکت در تأمین مالی پروژه ها و طرح های سنگین صنعت نفت و گاز به صورت سندیکایی و در چارچوب دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله مفاد این تفاهم نامه اعلام شده است.
سرمایه گذاری ریالی و ارزی مشترک در طرح ها و پروژه های کوتاه مدت، همکاری و تبادل نظر در زمینه امور فناوری اطلاعات و تکنولوژی شامل خرید نرم افزار و تجهیزات کامپیوتری، خودپرداز، ترمینال های فروشگاهی و سایر تجهیزات فناوری اطلاعات، همکاری در راستای ایجاد مدیریت بهینه نقدینگی، حمایت و اجرای طرح و پروژه های تحقیقاتی و تبادل اطلاعات در حوزه آموزش به ویژه آموزش بین المللی در خارج کشور از جمله مفاد دیگر این تفاهم نامه محسوب می شود.