جامع نیوز:سامانه استعلام الکترونیکی و لحظه ای اصالت ضمانت نامه های بانکی در بانک سینا اجرایی شد. به گزارش جامع نیوزبه منظور افزایش ضریب امنیت و اطمینان از اصالت ضمانت نامه های بانکی، سامانه استعلام الکترونیکی و لحظه ای اصالت ضمانت نامه های بانکی در بانک سینا اجرایی شد. این سامانه علاوه بر ارتقاء سطح […]

جامع نیوز:سامانه استعلام الکترونیکی و لحظه ای اصالت ضمانت نامه های بانکی در بانک سینا اجرایی شد.
به گزارش جامع نیوزبه منظور افزایش ضریب امنیت و اطمینان از اصالت ضمانت نامه های بانکی، سامانه استعلام الکترونیکی و لحظه ای اصالت ضمانت نامه های بانکی در بانک سینا اجرایی شد.
این سامانه علاوه بر ارتقاء سطح امنیت و ایجاد اطمینان از اصالت ضمانت نامه های بانکی، در کاهش مکاتبات سازمان های ذینفع با بانک در خصوص تأییدیه اصالت ضمانت نامه نیز موثر است.
با این سامانه که در وب سایت بانک سینا به نشانی www.sinabank.ir در دسترس است، امکان استعلام لحظه ای انواع ضمانت نامه های بانکی صادر شده توسط شعب بانک سینا و همچنین امکان چاپ تأییدیه استعلام برای سازمان ها و اشخاص ذینفع وجود دارد.