جامع نیوز:کارگاه نوابغ فروش مواد غذایی (WGFM 2014) با حضور بزرگان و صاحبان صنایع غذایی کشور در مشهد برگزار می شود به گزارش جامع نیوز،امیر عرفانی گفت:این دوره علمی ،تخصصی باهدف آموزش روشها وتکنیکهای فروش موثردربازاریابی جهان با انعکاس تجربیات نوابغ فروش دراین عرصه وهمچنین بارویکردنقش بازاریابان حرفه ای دربرند سازی وتوسعه بازارمحصولات غذایی برگزار […]

جامع نیوز:کارگاه نوابغ فروش مواد غذایی (WGFM 2014) با حضور بزرگان و صاحبان صنایع غذایی کشور در مشهد برگزار می شود

به گزارش جامع نیوز،امیر عرفانی گفت:این دوره علمی ،تخصصی باهدف آموزش روشها وتکنیکهای فروش موثردربازاریابی جهان با انعکاس تجربیات نوابغ فروش دراین عرصه وهمچنین بارویکردنقش بازاریابان حرفه ای دربرند سازی وتوسعه بازارمحصولات غذایی برگزار می شود
دبیر برگزاری این کار گاه عنوان کرد: کارگاه نوابغ فروش مواد غذایی (WGFM 2014) با حضور بزرگان و صاحبان صنایع غذایی کشور در تاریخ تاریخ ۱۱ بهمن ماه در سالن هتل هما مشهد برگزار می شود.
گفتنی است علا قمندان جهت اطلاعات بیشتروثبت نام می توانندباشماره های
۶۴ – ۲۲۴۳۹۶۳ – ۰۵۱۱ ، ۰۹۱۵۴۵۰۱۰۰۳ دبیرخانه این کارگاه تماس حاصل نمایند.