جامع نیوز:کارکنان بانک رفاه کارگران در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود، مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال به جامعه حمایت از بیماران ام اس کشور کمک کردند. به گزارش جامع نیوز، این مساعدت مالی در قالب یک فقره چک از سوی محمدی رئیسی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت به نمایندگی از بانک، به […]

جامع نیوز:کارکنان بانک رفاه کارگران در چارچوب مسئولیت های اجتماعی خود، مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال به جامعه حمایت از بیماران ام اس کشور کمک کردند.
به گزارش جامع نیوز، این مساعدت مالی در قالب یک فقره چک از سوی محمدی رئیسی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت به نمایندگی از بانک، به سید حسن بابایی مدیر عامل جامعه حمایت از بیماران ام اس تحویل شد.
بر اساس این گزارش بابایی از این اقدام خداپسندانه کارکنان بانک قدردانی کرد.
محمدی رئیسی نیز در این دیدار، ایفای مسئولیت های اجتماعی را بخشی از وظایف کارکنان بانک رفاه کارگران خواند و یادآور شد این بانک و به ویژه کارکنان آن همواره در امور خیر خواهانه پیشقدم بوده و کمک و یاری به نیازمندان و بیماران را بخشی از وظیفه انسانی خود می دانند.