جامع نیوز: نخستین مرکز نوآوری کسب و کار خدمات مالی آسیا، با حضور فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بانک پارسیان شروع به کار کرد. به گزارش جامع نیوز ، علی دیواندری مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم افتتاح از این مرکز با بیان این نکته که نسل جدید، انتظارات جدیدی از […]

جامع نیوز: نخستین مرکز نوآوری کسب و کار خدمات مالی آسیا، با حضور فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بانک پارسیان شروع به کار کرد.

به گزارش جامع نیوز ، علی دیواندری مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم افتتاح از این مرکز با بیان این نکته که نسل جدید، انتظارات جدیدی از کسب و کار به ویژه در صنعت بانکداری دارد، اظهار داشت: باید محلی برای شکوفا شدن استعدادهای نسل جوان جامعه وجود داشته باشد به عبارت دیگر برای پاسخگویی به نیازهای جدید باید روش های قدیمی را تغییر دهیم و خود را به روش های جدید مجهز کنیم.وی با بیان این نکته که مرکز نوآوری کسب و کار بانک پارسیان با بهره گیری از نیروهای نخبه درون و بیرون این بانک کارهای خود را به پیش خواهد برد، ادامه داد: هدف این مرکز بهره گیری از راه حل های جدید بانکداری و تصمیم سازی برای بخش های مختلف بانک پارسیان خواهد بود.دیواندری با تاکید بر این نکته که کسب و کار در دهه های آینده بدون استفاده از نوآوری قابل اداره کردن نخواهد بود، گفت: اگر صحبت از نخبگان می کنیم باید جایی برای شکوفایی استعدادهای آنان و بروز نوآوری وجود داشته باشد و یکی از دلایلی که هم اکنون در کشور پیشرفت های انفرادی خیلی کمرنگ است، نبود محلی برای شکوفایی استعدادها است.مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به این نکته که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ۸۸ درصد جوامع با رشد کسب و کارها می توانند شغل خود را حفظ کرده و حتی ارتقا دهند، ادامه داد: از تجارت های خصوصی انتظار می رود که به افزایش سطح شکوفایی استعدادها به ویژه در نخبگان کمک کنند. نخبگانی که به این امید درس می خوانند که از استعدادهای آنان استفاده شود.وی پایه های اصلی رشد بانکداری در دنیا را سه عامل خواند و اظهار داشت: عامل اول ساده سازی، بهبود فرآیندها، سرعت بخشیدن به انجام کارها و کم کردن هزینه ها، عامل دوم چابکی به معنای واکنش سریع به خواسته های مشتریان و عامل سوم نوآوری است.