جامع نیوز:طرح خدمت (تبادل چک و واریز وجه) میان بانک ملی ایران و توسعه صادرات ایران مجدداً از تاریخ ۱۲ بهمن ماه جاری از سر گرفته می‌شود. به گزارش جامع نیوز در این طرح، وجه چک‌های دو بانک به صورت متقابل تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال در هر یک از این دو بانک قابل پرداخت […]

جامع نیوز:طرح خدمت (تبادل چک و واریز وجه) میان بانک ملی ایران و توسعه صادرات ایران مجدداً از تاریخ ۱۲ بهمن ماه جاری از سر گرفته می‌شود.
به گزارش جامع نیوز در این طرح، وجه چک‌های دو بانک به صورت متقابل تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال در هر یک از این دو بانک قابل پرداخت است، در عین حال امکان واریز به حساب‌های مشتریان به صورت متقابل تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال نیز وجود دارد.