جامع نیوز:: معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش درباره وضعیت مدارس در روزهای پنج‌شنبه در سال آینده گفت: سال تحصیلی ۹۴ـ۹۳، منهای مدارسی که به شکل آزمایشی طرح «روز بدون کیف و کتاب» را اجرا می‌کنند، مابقی مدارس در روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند. به گزارش جامع نیوز، حمیدرضا کفاش در خصوص طرح آموزش و […]

جامع نیوز:: معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش درباره وضعیت مدارس در روزهای پنج‌شنبه در سال آینده گفت: سال تحصیلی ۹۴ـ۹۳، منهای مدارسی که به شکل آزمایشی طرح «روز بدون کیف و کتاب» را اجرا می‌کنند، مابقی مدارس در روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند.

به گزارش جامع نیوز، حمیدرضا کفاش در خصوص طرح آموزش و پرورش برای روزهای پنج‌شنبه دانش‌آموزان، اظهار داشت: آنچه مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است، ساماندهی زمان آموزش در ۵ روز اول هفته است و در این مصوبه، بند یا تبصره‌ای که بگوید، پنج‌شنبه‌ها تعطیل است، وجود ندارد.وی ادامه داد: در آن زمان پنج‌شنبه‌ها به دلیل رفع تبعیض از معلمان دوره ابتدایی تعطیل شد.کفاش اضافه کرد: زمانی آقای فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش فعالیت خود را آغاز کرد، مهر شروع شده بود و با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مواجه شد که غلط یا درست در اختیار وزیر وقت آموزش و پرورش بود.
وی با بیان اینکه برای سال تحصیلی ۹۴ـ۹۳ بحث احیای روزهای پنج‌شنبه مد نظر است، گفت: وزیر آموزش و پرورش روز بدون کیف و کتاب را عنوان کردند و کمیته‌ای بعد از آن تشکیل شد تا پیرامون این روز برنامه‌ریزی شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه پس از تدوین طرح، اعتبار بخشی و تصویب آن، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، افزود: هنوز تعداد مدارس اجرای آزمایشی این طرح مشخص نیست اما بودجه آن از محل طرح اعتبار بخشی که ۲۵۰ میلیارد تومان است، پیش‌بینی شده است.
وی در خصوص وضعیت مدارس در روزهای پنج‌شنبه در سال آینده اظهار داشت: سال تحصیلی ۹۴ـ۹۳، منهای مدارسی که به شکل آزمایشی طرح را اجرا می‌کنند، مابقی مدارس به شکل موجود فعالیت می‌کنند.
کفاش با بیان اینکه در مطالعات تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، ۷۲ فعالیت از نگاه والدین مطرح شده است تا در این روز انجام شود، گفت: معتقدم نظر سنجی عمومی یک متدولوژی قوی و علمی برای تصمیمات کلان نیست؛ ضمن اینکه اطلاعاتی داریم که از ۵ استان پیامک های سازمان‌دهی شده برای تعطیل شدن پنج‌شنبه‌ها در مناظره‌ تعطیلی پنج‌شنبه‌ها هماهنگ شده بود.
وی در خصوص عنوان طرحی که برای روزهای پنج‌شنبه اعلام شده است، بیان داشت: عناوینی چون «سبکسار به سوی مدرسه» و «روز بدون کیف و کتاب» مطرح شده است اما همه اینها در حد پیشنهاد است و طرح فعلا در مرحله ویراست سوم قرار دارد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در خصوص نیروهایی که در روز پنج‌شنبه به کار گرفته می‌‌شوند، گفت: ما از نیروهای موجود در آموزش و پرورش اعم از رسمی و بازنشسته با پرداخت حق‌الزحمه استفاده می‌کنیم و الزامی به حضور همگان نیست