جامع نیوز: با هدف پاسخگویی به سلایق مختلف مشتریان، بانک ملی ایران سپرده «زمستانه» را ارائه کرد. به گزارش جامع نیوز، سپرده «زمستانه» جزو سپرده‌های سرمایه گذاری بلندمدت است که به صورت ویژه و ۲ ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۲ درصد افتتاح می‌شود.سود سپرده «زمستانه» به صورت ماهانه به حساب مشتریان واریز می‌گردد.بر […]

جامع نیوز: با هدف پاسخگویی به سلایق مختلف مشتریان، بانک ملی ایران سپرده «زمستانه» را ارائه کرد.

به گزارش جامع نیوز، سپرده «زمستانه» جزو سپرده‌های سرمایه گذاری بلندمدت است که به صورت ویژه و ۲ ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۲ درصد افتتاح می‌شود.سود سپرده «زمستانه» به صورت ماهانه به حساب مشتریان واریز می‌گردد.بر این اساس جهت بهره‌مندی از سود علی ‌الحساب ۲۲ درصدی سپرده «زمستانه»، حفظ سپرده به مدت حداقل ۴ ماه ضرورت دارد و در صورت برداشت تمام یا قسمتی از مبلغ سپرده قبل از ۴ ماه، سود متعلقه براساس مدت ماندگاری محاسبه و پرداخت می شود.
شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور پاسخگوی مشتریان محترم درخصوص این طرح هستند.