جامع نیوز: باشگاه مشتریان بانک ملّت، دوّمین قرعه کشی دو ماهه اجرای طرح فراز را در حوزه فعّال سازی خدمات غیر حضوری برگزار کرد. به گزارش جامع نیوز، دومیّن دوره قرعه کشی های عمومی طرح فراز در راستای فعّال سازی خدمات غیر حضوری (همراه بانک، بانکداری اینترنتی، تلفنبانک) با حضور نمایندگان ادارات کلّ این بانک […]

جامع نیوز: باشگاه مشتریان بانک ملّت، دوّمین قرعه کشی دو ماهه اجرای طرح فراز را در حوزه فعّال سازی خدمات غیر حضوری برگزار کرد.

به گزارش جامع نیوز، دومیّن دوره قرعه کشی های عمومی طرح فراز در راستای فعّال سازی خدمات غیر حضوری (همراه بانک، بانکداری اینترنتی، تلفنبانک) با حضور نمایندگان ادارات کلّ این بانک برپا شد و برندگان دو میلیارد ریال جوایز نقدی مشخص شدند. باشگاه مشتریان بانک ملت با هدف توسعه استفاده از خدمات غیر حضوری و تشویق مشتریان به فعالسازی این خدمات، ۴۰۰ جایزه نقدی ۵ میلیون ریالی را بین آن دسته از مشتریان که از تاریخ اول آذرماه سال جاری نسبت به اخذ رمز برای یکی از خدمات غیر حضوری اقدام کرده بودند و ماهانه حداقل یک تراکنش مالی از طریق این درگاه ها داشتند، قرعه کشی کرد.بر این اساس، تمام مشتریان مشمول دارای یک شانس در قرعه کشی بودند لیکن امتیاز اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت با ضریب دو برابر در نظر گرفته شد.این گزارش حاکی است، اسامی برندگان پس از انجام مراحل اداری، از طریق وب سایت باشگاه مشتریان بانک ملّت، پیامک و تماس تلفنی به اطّلاع آنان خواهد رسید و جوایز به حساب آن واریز خواهد شد.