جامع نیوز: نمایندگان مجلس مقرر کردند سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۳۹۳ را ۱۲۰میلیون ریال تعیین کردند. به گزارش جامع نیوز، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مصوب کردند سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۳ مبلغ ۱۲۰میلیون ریال در سال است.در بخشی از این […]

جامع نیوز: نمایندگان مجلس مقرر کردند سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۳۹۳ را ۱۲۰میلیون ریال تعیین کردند.

به گزارش جامع نیوز، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مصوب کردند سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۳ مبلغ ۱۲۰میلیون ریال در سال است.در بخشی از این تبصره آمده است که نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ده درصد تعیین گردد.از آنجایی که این بند خلاف قانون برنامه پنجم توسعه بود و نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود با ۱۲۴ رأی موافق رأی نیاورد و همچنین حذف این بخش از تبصره با ۶۴ رأی موافق و ۹۲ رأی مخالف و ۵۲ رأی ممتنع رأی نیاورد و این بخش از تبصره به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.علاوه بر این حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق بندی به تبصره سقف معافیت های مالیاتی را مطرح کرد که بر اساس این پیشنهاد نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۹۳ به میزان ۱۰درصد مشخص کرد که این پیشنهاد نیز رأی نیاورد.در جلسه امروز همچنین پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان از سوی قسیم عثمانی مطرح شد.محمود شکری در مخالفت با این پیشنهاد و علی نعمت چهاردولی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند.این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی سید سعید حیدری طیب مطرح شد مبنی بر اینکه به منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، کلیه هزینه های تحقیق و توسعه تا سقف صد در صد فروش شرکت های تولیدی از مالیات معاف شوند.محمود شکری در مخالفت با سیدمحمدحسین میرمحمدی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند که در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.