جامع نیوز: با استفاده از دانش مهندسان داخلی برای اولین بار سیستم ترمز وانت ۱۵۱ متناسب با مشخصات فنی این خودرو و مطابق با استانداردهای روز دنیا در شرکت مگاموتورسایپا طراحی و به بهره برداری رسید. به گزارش جامع نیوز، مهندس بهروز غفاری مدیرعامل مگاموتور با اعلام اینکه سیستم ترمز وانت ۱۵۱ مطابق با شرایط […]

جامع نیوز: با استفاده از دانش مهندسان داخلی برای اولین بار سیستم ترمز وانت ۱۵۱ متناسب با مشخصات فنی این خودرو و مطابق با استانداردهای روز دنیا در شرکت مگاموتورسایپا طراحی و به بهره برداری رسید.

به گزارش جامع نیوز، مهندس بهروز غفاری مدیرعامل مگاموتور با اعلام اینکه سیستم ترمز وانت ۱۵۱ مطابق با شرایط این خودرو و استانداردهای روز دنیا و با داشتن امکاناتی همچون ABS/EBD در مگاموتور طراحی و به بهره برداری رسیده است گفت: با توجه به اینکه خودروی وانت ۱۵۱ تغییر کاربری داشته و از یک خودروی سواری تبدیل به خودروی کار شده که وزن بیشتری را حمل میکند، لازم بود سیستم ترمز جدیدی با ضریب اطمینان بالاتر بروی اکسل جلو و عقب آن طراحی گردد به همین منظور با توجه به وجود شرایط تحریم و عدم مشارکت شرکت های خارجی کل پروژه طراحی، ساخت و تست نهایی این محصول در دستور کار واحد تحقیق توسعه مگاموتور قرار گرفت و سیستم ترمز با عملکرد بالاتر و متناسب با این خودرو با بهره گرفتن از نیروهای متخصص و کارآمد شرکت مگاموتور طراحی و ساخته شد.
مدیرعامل مگاموتور در ادامه با تشریح عملکرد بالای این سیستم ترمز نسبت به نمونه های مشابه گفت: بمنظور اطمینان از صحت عملکرد، استحکام و دوام ترمزهای طرح مگاموتور خودرو ۱۵۱، علاوه بر تست های استاندارد مجموعه ترمز، تست های سخت گیرانه که شامل تست های آزمایشگاهی دوام و استحکام در شرایطی سخت تر از شرایط استاندارد صورت گرفت، بدین صورت که بجای استفاده از نمونه جدید در شروع هر یک از مراحل تست دوام، صرفاٌ از یک نمونه ترمزدر تمامی مراحل تست استفاده که همگی باموفقیت انجام شد. همچنین تست های دینامومتر اینرسی ترمز که در این تست از طریق شبیه سازی یک چهارم خودرو در شرایط حداکثر وزن، صورت گرفته و یکی از مهمترین تست های دوام مجموعه ترمز سرچرخ می باشد. و از سوی دیگر تست های خودروئی کالیپر با ترمز طرح مگاموتور، برروی سه دستگاه خودرو ۱۵۱ تحت بارگذاری بیشتر از ظرفیت قرار گرفته و ترمزگیری های مکرر و شدیدی انجام شد. سیستم ترمز بطور هفتگی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد و صحت آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
مهندس غفاری افزود: تمامی تست ها در شرایط آزمایشگاهی نیز برروی مجموعه ترمزهای جلو وعقب با موفقیت به پایان رسیده است و هیچ گونه نشتی، ترک، شکست و عملکرد نامناسب در نمونه ها مشاهده نگردید. همچنین مجموعه های کالیپرهای تست شده پس از اتمام تست دوام، دمونتاژ گردیده و قطعات منصله مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت که ترک، خرابی و شکست در هیچ یک از قطعات مشاهده نگردیده است.
وی در ادامه گفت:پس از تاییدیه وصحه گذاری تست ها درمراکز هم سطح بین المللی در داخل کشور ، برای اطمینان بیشتر یک دستگاه وانت ۱۵۱ مجهز به همین سیستم ترمز به شرکت TUV در اتحادیه اروپا (یکی ازبزرگترین مراکز تست وارزیابی دراروپا) ارسال وموفق به اخذ تاییدیه بین المللی برای سیستم ترمزوانت ۱۵۱ سایپا شدیم.
مهندس غفاری در پایان با اشاره به ضریب اطمینان بالای این ترمز بعنوان بزرگترین مزیت این سیستم فوق ایمنی گفت: از مزایای دیگر این طرح وزن کمتر، کاهش قابل توجه قیمت، کاهش ریسک تامین قطعات، خدمات پس از فروش مشترک با سایر محصولات گروه سایپا، یکسان بودن پارامترهای اصلی ترمزی نسبت به ترمزهای مشابه اروپایی، یکنواختی قیمت تمام شده بدلیل عدم نیاز به خرید خارجی و ارز بری، قابلیت جایگزینی اکسل های جلو و عقب بدون نیاز به تغییرات خودروئی، قابلیت استفاده از قطعات مصرفی مشابه موجود در گروه سایپا برای این سیستم نام برد.