جامع نیوز:طی حکمی از سوی وزیر صنعت،معدن وتجارت “محمدرضا غفوری” به عنوان رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت , معدن و تجارت منصوب شد. به گزارش جامع نیوز، در متن این حکم انتصابی وزیرصنعت،معدن وتجارت آمده است : “با توجه به ابعاد مختلف و گستردگی و فرابخشی بودن حوزه فعالیت وزارت صنعت […]

جامع نیوز:طی حکمی از سوی وزیر صنعت،معدن وتجارت “محمدرضا غفوری” به عنوان رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت , معدن و تجارت منصوب شد.

به گزارش جامع نیوز، در متن این حکم انتصابی وزیرصنعت،معدن وتجارت آمده است : “با توجه به ابعاد مختلف و گستردگی و فرابخشی بودن حوزه فعالیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقتضا می کند که ملت شریف ایران اسلامی از برنامه ها و اقدامات و عملکرد ها مطلع و برای همراهی به موقع در جریان امور قرار گیرند. “مهندس نعمت زاده در مراسم تودیع ومعارفه رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی گفت : روابط عمومی ها چشم و گوش سازمانها هستند و چگونگی بهبود ارتباط با مردم بر عهده روابط عمومی هاست.وزیر صنعت،معدن وتجارت با تاکید بر ضرورت وجود ارتباطات مردمی افزود : این بر عهده روابط عمومی هاست که چگونه ارتباط با مردم را بهبود بخشیم و نباید در چار دیواری کشورمان محصور بمانیم.نعمت زاده همچنین با تاکید بر وجود تعامل در روابط عمومی ها گفت : اطلاع رسانی باید نظم پیدا کند و باید همگی دست به دست هم دهیم و حرکتهایی که در وزارتخانه شروع شده ادامه یابد.وی تصریح کرد : هنر ما این است که امکانات را خلق و با آن کار کنیم.وزیر صنعت ، معدن و تجارت اظهار کرد : روابط عمومی ها چشم و گوش سازمانها هستند و باید به مسائل جامعه حساس باشند و اگر قرار است با دنیا ارتباط داشته باشیم روابط عمومی ها باید کمک کنند.تنوع فعالیتهای وزارتخانه در اثر ادغام ، تدبیر، حوصله و صبر در کارروابط عمومی ها و نیز توجه به رسانه های داخلی و خارجی از دیگر تاکیدات نعمت زاده در این نشست بود.مهندس نعمت زاده در پایان این نشست همچنین با تقدیر از زحمات منوچهر طاهایی در طول مدت تصدی ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وی را به عنوان مشاور وزیر در امور ویژه منصوب کرد.