جامع نیوز: مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: موافقت‌نامه‌ای میان محیط زیست و شهرداری در حال تهیه است که بر اساس آن بهره‌برداری از بخش تفرجی پارک پردیسان به مدت ۱۰ سال به شهرداری تهران واگذار می‌شود. به گزارش جامع نیوز، محمدهادی حیدرزاده اظهار داشت: هم‌اکنون موافقت‌نامه‌ای میان محیط زیست و شهرداری در حال تهیه […]

جامع نیوز: مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: موافقت‌نامه‌ای میان محیط زیست و شهرداری در حال تهیه است که بر اساس آن بهره‌برداری از بخش تفرجی پارک پردیسان به مدت ۱۰ سال به شهرداری تهران واگذار می‌شود.

به گزارش جامع نیوز، محمدهادی حیدرزاده اظهار داشت: هم‌اکنون موافقت‌نامه‌ای میان محیط زیست و شهرداری در حال تهیه است که بر اساس آن بهره‌برداری از بخش تفرجی پارک پردیسان به مدت ۱۰ سال به شهرداری تهران واگذار می‌شود.مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه در این باره کمیته راهبری تشکیل شده است، افزود: با توجه به اینکه متولی پارک‌های شهری شهرداری‌ها هستند، بر همین اساس برای یکپارچگی تصمیم گرفته شد تا بهره‌برداری از بخش تفرجی این پارک به شهرداری تحویل داده شود؛ همان اتفاقی که برای پارک‌ها چیتگر و لویزان افتاده است.وی با بیان اینکه این امر به هیچ وجه به عنوان فروش و واگذاری پارک پردیسان به شهرداری نیست، ادامه داد: بر اساس این موافقت‌نامه فقط بخش تفرجگاهی پارک پردیسان به شهرداری تهران به مدت ۱۰ سال واگذار می‌شود که در پایان ۱۰ سال، این امر قابل تمدید خواهد بود