جامع نیوز: چندی است چک بانک‌های ملی و صادرات به عنوان دو بانک بزرگ کشور در بانک آینده نیز نقد می‌شود. به گزارش جامع نیوز، بانک آینده که جزو بانک‌های در شرف تاسیس و البته دارای مجوز موقت شش ماهه مشروط است، هم‌اکنون «طرح خدمت» را ارائه می‌کند.بر اساس این طرح چک‌های صادره از سوی […]

جامع نیوز: چندی است چک بانک‌های ملی و صادرات به عنوان دو بانک بزرگ کشور در بانک آینده نیز نقد می‌شود.

به گزارش جامع نیوز، بانک آینده که جزو بانک‌های در شرف تاسیس و البته دارای مجوز موقت شش ماهه مشروط است، هم‌اکنون «طرح خدمت» را ارائه می‌کند.بر اساس این طرح چک‌های صادره از سوی مشتریان بانک‌های ملی و صادرات علاوه بر اینکه در بانک‌های خود قابلیت نقد شدن دارد . در بانک آینده نیز این امکان فراهم شده است