جامع نیوز:سامانه (۱۹۰) واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران به دلیل ارتقاء سیستم و به روز شدن اطلاعات در تاریخ ۱۶ بهمن دچار اختلال می شود. به گزارش جامع نیوز، به منظور بهسازی شبکه و ارتقاء سیستم ۱۹۰ این سامانه از ساعت ۱۲ ظهر لغایت ۱۷ دچار اختلال می شود. (۱۹۰) واحد ارتباط مردمی […]

جامع نیوز:سامانه (۱۹۰) واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران به دلیل ارتقاء
سیستم و به روز شدن اطلاعات در تاریخ ۱۶ بهمن دچار اختلال می شود.
به گزارش جامع نیوز، به منظور بهسازی شبکه و
ارتقاء سیستم ۱۹۰ این سامانه از ساعت ۱۲ ظهر لغایت ۱۷ دچار اختلال می شود.
(۱۹۰) واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران آماده پاسخگویی به سوالات،
پیشنهادات و شکایات شهروندان تهران به صورت روزانه است.