جامع نیوز: مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق جدید بازنشستگان در سال آینده با افزایش ۲۰ درصدی خبر داد. به گزارش جامع نیوز، ایراندخت عطاریان با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۹۳ گفت : حقوق جدید بازنشستگان کشوری از ابتدای سال آینده براساس این میزان افزایش پرداخت می […]

جامع نیوز: مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق جدید بازنشستگان در سال آینده با افزایش ۲۰ درصدی خبر داد.
به گزارش جامع نیوز، ایراندخت عطاریان با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۳۹۳ گفت : حقوق جدید بازنشستگان کشوری از ابتدای سال آینده براساس این میزان افزایش پرداخت می شود.وی افزایش سطح خدمات رفاهی و بهبود معیشت اقتصادی بازنشستگان را جزء برنامه ها و رویکرد ملی دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود : مصوبه هیأت وزیران درخصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۳ نیز بیانگر توجه و اهتمام ویژه دولت به ارتقای معیشت و افزایش رفاه اجتماعی این قشر فرهیخته است.مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: براساس مصوبه هیت وزیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در سال آینده ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.عطاریان با اشاره به میانگین حقوق بازنشستگات کشوری در سال جاری گفت : میانگین حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ حدود ۹۰۰ هزار تومان است که این رقم با احتساب افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جدید به حدود یک میلیون و ۸۰ هزار تومان خواهد رسید.وی افزود: حقوق فروردین ماه بازنشستگان با افزایش ۲۰ درصدی پرداخت می شود و بزودی صدور احکام جدید یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته نیز آغاز خواهد شد.