جامع نیوز: دبیر اجرای نهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای گفت: اکران عمومی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای نه تنها در ایران بلکه در کشور امارات هم به اجرای همزمان درخواهد آمد. به گزارش جامع نیوز؛ علی قربانی دبیر اجرایی نهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ در راستای اکران عمومی فیلم های […]

جامع نیوز: دبیر اجرای نهمین جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای گفت: اکران عمومی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای نه تنها در ایران بلکه در کشور امارات هم به اجرای همزمان درخواهد آمد.

به گزارش جامع نیوز؛ علی قربانی دبیر اجرایی نهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ در راستای اکران عمومی فیلم های این جشنواره، اظهار کرد: اکران عمومی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای نه تنها در ایران بلکه در کشور امارات هم به اجرای همزمان درخواهد آمد.به گفته وی این اولین بار است که جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰، در خارج از ایران و در کشور امارات به اکران عمومی همزمان به نمایش درمی آید.دبیر اجرایی نهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰، گفت: نمایش فیلم بخش بین الملل در دو بخش اجرا خواهد شد. در کنار نمایش آثار راه یافته مروری بر سینمای «کوتاه کوتاه» ژاپن و سینمای خیلی کوتاه دانمارک با عنوان فیلم خیلی کوتاه ۶۰ ثانیه ای خواهیم داشت.شایان ذکر است جشنواره بین المللی فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای از ۷ تا ۹ اسفندماه در پردیس سینما آزادی، حوزه هنری و ۱۰ استان کشور برگزار خواهد شد