جامع نیوز: مدیرعامل بانک ملت از تأسیس اولین بانک ونچر (Venture Bank) کشور خبر داد. به گزارش جامع نیوز، محمدرضا ساروخانی در دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی گفت: امروزه ثابت شده است که اقتصاد دانش بنیان، باعث تنوع گرایی در صنایع شده و همین عامل، ریسک نوسان پذیری در درآمد ملی کشورها را کاهش و […]

جامع نیوز: مدیرعامل بانک ملت از تأسیس اولین بانک ونچر (Venture Bank) کشور خبر داد.

به گزارش جامع نیوز، محمدرضا ساروخانی در دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی گفت: امروزه ثابت شده است که اقتصاد دانش بنیان، باعث تنوع گرایی در صنایع شده و همین عامل، ریسک نوسان پذیری در درآمد ملی کشورها را کاهش و در بلند مدت باعث رشد و توسعه پایدار می شود.بالاترین مقام اجرایی بانک ملت با بیان این که پیش نیاز دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، توسعه متوازن اکو سیستم کار آفرینی است،گفت:طبق گزارش سال ۲۰۱۳ شاخص جهانی نوآوری رتبه ایران در بین ۱۴۲ کشور جهان رتبه ۱۱۳ بوده است که ۹ پله سقوط نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.وی افزود: طبق تعریف، نوآوری صرف ارتقاء دانش کافی نیست و لازم است دانش به دست آمده، عملیاتی شود. یکی از مولفه های اصلی برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان که همواره از دغدغه ای کارآفرینان جوان بوده و هست بحث تامین منابع مورد نیاز است. ریسکی بودن این نوع سرمایه گذاری ها و عدم قطعیت جریانات ورودی در فازهای اولیه توسعه از یک طرف و الزامات حاکم بر کسب و کار بانک ها از طرف دیگر، وام دهی به این پروژه ها را توسط سیستم بانکی مشکل می کند.وی افزود:در فازهای اولیه رشد، تامین مالی این شرکت ها توسط سرمایه گذاران خصوصی که به فرشتگان کسب و کار یا Angle Investor موسوم هستند و سرمایه گذاران نهادی خطر پذیر یا VCها صورت می گیرد. با توجه به جوان بودن این صنعت و مشکلات موجود، ضرورت ارایه یک راه حل اساسی در کشور احساس می گردید که باید به طور همزمان دارای ویژگی سرمایه گذاران خطر پذیر بوده و در عین حال محدودیت های سیستم بانکی را هم پوشش می داد.مدیرعامل بانک ملت در ادامه از تأسیس نهادی جدید سخن گفت و افزود: در این راستا بانک ملت در مسیر تقویت زیر ساختهای مورد نیاز جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان، همزمان با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، تاسیس شرکتی با هر دو ویژگی مورد نیاز را در دستور کار خود دارد و شرکتی را تحت عنوان گروه توسعه کارآفرینی ملت که اولین بانک ونچر (Venture Bank) در کشور است را وارد فاز عملیاتی نمود که نه تنها گامی بلند در راستای توسعه کارآفرینی است، بلکه مهم تر از آن، خود نوعی کارآفرینی و نوآوری نیز محسوب می شود.