جامع نیوز: معاون مالی اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری از محل ساخت و ساز گفت : در سال جاری و تا کنون بیش از ۹۵ درصد درآمدهای نقدی و غیر نقدی شهرداری تهران میسر شده است که امیدواریم تا پایان سال به ۱۰۰ درصد برسد . به گزارش جامع نیوز، […]

جامع نیوز: معاون مالی اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری از محل ساخت و ساز گفت : در سال جاری و تا کنون بیش از ۹۵ درصد درآمدهای نقدی و غیر نقدی شهرداری تهران میسر شده است که امیدواریم تا پایان سال به ۱۰۰ درصد برسد .

به گزارش جامع نیوز، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت : درآمدهای سال ۹۲ با احتساب متمم ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این میزان بیش از ۹۵ درصد در بخش نقد و غیر نقد محقق شده است که امیدواریم تا پایان سال با احتساب متمم به ۱۰۰ درصد برسد.پورزرندی خاطر نشان کرد : آنچه مشخص است این که در سال های گذشته با احتساب متمم معمولا بودجه شهرداری محقق شده است و نزدیک به سقف بودجه شدیم و اگر جمع بودجه ها در نظر گرفته شود ، سال گذشته اندکی حتی بیش از بودجه پیش بینی شده این درآمدها تحقق یافت .معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصریح کرد : امسال ۴۰ درصد منایع نقد شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار تامین شده است که امیدواریم تا پایان برنامه ۵ ساله به بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد .پورزرندی در ادامه با اشاره به وضعیت درآمد شهرداری از محل ساخت و سازها تصریح کرد : درآمدهای ناشی از ساخت و ساز شهرداری سال گذشته حدود ۶۰ درصد بود که امسال به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که سال های گذشته تمام درآمد شهرداری از محل ساخت و ساز تامین می شد .