جامع نیوز: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از تدوین سند چشم انداز مهارت های شغلی در افق ۱۴۰۴ در سازمان فنی و حرفه ای کشور خبر داد و گفت: ۱۰ استاندارد جدید آموزش شغلی در دست تهیه قرار دارد. به گزارش جامع نیوز، کورش پرند در کارگاه علمی- پژوهشی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران […]

جامع نیوز: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از تدوین سند چشم انداز مهارت های شغلی در افق ۱۴۰۴ در سازمان فنی و حرفه ای کشور خبر داد و گفت: ۱۰ استاندارد جدید آموزش شغلی در دست تهیه قرار دارد.
به گزارش جامع نیوز، کورش پرند در کارگاه علمی- پژوهشی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران از تدوین سند چشم انداز مهارت های شغلی افق ۱۴۰۴ در این سازمان خبر داد.معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: این سازمان درصدد است ۱۰ عنوان استاندارد آموزش شغلی در حوزه های صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر و فناوری های راهبری را با سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور انطباق دهد.پرند در ادامه از تدوین استاندارد آموزشی شایستگی چشم انداز و آینده پژوهی در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور خبر داد و افزود: با توجه به اینکه این سازمان به ۲ میلیون و ۵۰۰ کارآموز در سطح کشور آموزش های عمومی، دولتی و خصوصی ارائه می دهد مربیان حاضر در این کارگاه به عنوان سفیران سندچشم انداز می توانند دستاوردهای این کارگاه را به مهارت آموزان، مربیان و کارشناسان انتقال دهند و درصدد هستیم بحث سند چشم انداز ۱۴۰۴ را به صورت شبکه ای دنبال کنیم.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه این سازمان در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ سند راهبردی مهارت و فناوری را تدوین نموده که دارای ۸ راهبرد، ۲۷ سیاست و بیش از ۲۵۰ برنامه است افزود: تمامی برنامه های سند مذکور در راستای اسناد بالادستی و از جمله چشم انداز ۱۴۰۴ نوشته شده است.