جامع نیوز: به منظور گسترش بازار محصولات دانش بنیان کشور و حمایت از صادرکنندگان این حوزه ، کمیته توسعه بازار محصولات دانش بنیان ذیل کارگروه توسعه صادرات معاونت بین­ الملل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل شد. به گزارش جامع نیوز؛ دکتر حسین عیوضلو با اعلام این خبر افزود: این کارگروه در ابتدا با […]

جامع نیوز: به منظور گسترش بازار محصولات دانش بنیان کشور و حمایت از صادرکنندگان این حوزه ، کمیته توسعه بازار محصولات دانش بنیان ذیل کارگروه توسعه صادرات معاونت بین­ الملل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل شد.

به گزارش جامع نیوز؛ دکتر حسین عیوضلو با اعلام این خبر افزود: این کارگروه در ابتدا با تجمیع نمایندگان نهادهای مرتبط با بازار محصولات دانش بنیان کشور و تشکیل اتاق فکر این صنعت به بازتعریف نقش نهادهای حاکمیتی و خصوصی در این حوزه خواهد پرداخت.وی ادامه داد : به دنبال تشکیل اتاق فکر با تهیه گزارش شناخت از صنعت دانش بنیان کشور و بررسی موانع کسب و کار این صنعت به ارائه پیشنهادات حقوقی، مالی و اجرایی در این حوزه خواهد پرداخت. ماحصل تحقیقات این کارگروه بازتعریف نقش هر نهاد، حذف موازی کاریها و تعیین نقش های مغفول مانده در این بازار است.دبیر کمیته توسعه صادرات محصولات دانش بنیان در این خصوص گفت: به عنوان مثال شرکتهای مدیریت توسعه صادرات، نهادهای حقوقی و مالی ثبت و ارزش گذاری مالکیت فکری و همچنین ابزارهای اسلامی تامین مالی شرکتهای دانش بنیان، از نکات مغفول مانده در این حوزه است.به گفته وی، بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سیاست توسعه ای خود به منظور ایفای نقش محوری در این عرصه، کارگروه توسعه صادرات محصولات دانش بنیان را تشکیل داده است وقصد دارد خدمات خود را در این زمینه به کل کشور تعمیم دهد.رییس کارگروه توسعه صادرات محصولات دانش بنیان افزود: تاکنون ۲ جلسه در این خصوص با حضور مدیران و مسئولان مربوطه و مرتبط با موضوع برگزار شده و بطور منظم هر ماه جلسات کارگروه برگزار می شود.دبیر کمیته توسعه بازار محصولات دانش بنیان ادامه داد: در صورت موافقت معاونت علمی، صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف که از شرکتهای زیرمجموعه بانک است به عنوان دبیرخانه ثابت این کارگروه تعیین شده و پیگیری مصوبات کارگروه با جدیت بیشتری صورت خواهد پذیرفت.