جامع نیوز: تعداد حسابهای سپرده ستاره دنبالهدار پست بانک ایران در بهمنماه سال جاری با رشد ۲۴ درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۰ فقره هزار رسید. به گزارش جامع نیوز، از ابتدای اجرای این طرح، تاکنون حدود ۵۰ فقره حساب در شعب و دفاترخدمات بانکی پست بانک ایران برای هموطنان افتتاح گردیده بطوریکه در […]

جامع نیوز: تعداد حسابهای سپرده ستاره دنبالهدار پست بانک ایران در بهمنماه سال جاری با رشد ۲۴ درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۰ فقره هزار رسید.

به گزارش جامع نیوز، از ابتدای اجرای این طرح، تاکنون حدود ۵۰ فقره حساب در شعب و دفاترخدمات بانکی پست بانک ایران برای هموطنان افتتاح گردیده بطوریکه در دیماه سال جاری حدود ۱۰ هزار فقره حساب برای مشتریان افتتاح شده است.بنابراین گزارش: تاکنون درمدیریت های شعب خراسان رضوی، منطقه دو تهران، فارس، اصفهان و همدان بیشترین استقبال از این حساب صورت گرفته است.گفتنی است: هموطنان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پست بانکایران به نشانی؛ www.postbank.ir و یا ۱۴هزار و ۵۰۰ شعبه و دفترخدمات بانکی این بانک در سراسر کشور مراجعه نمایند.