جامع نیوز: مرحله دوم انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری(عام) بانک ملت در شعب این بانک در سراسر کشور آغاز شده است. به گزارش جامع نیوز، این اوراق یک ساله، بی نام و با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد سالانه خواهد بود. مدت فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ملت تا پایان ساعت […]

جامع نیوز: مرحله دوم انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری(عام) بانک ملت در شعب این بانک در سراسر کشور آغاز شده است.

به گزارش جامع نیوز، این اوراق یک ساله، بی نام و با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد سالانه خواهد بود. مدت فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ملت تا پایان ساعت کاری فردا ( ۱۹ اسفند) تعیین شده است و به محض فروش کل اوراق در هر مقطع از این سه روز، عملیات فروش متوقف خواهد شد. این اوراق در مبالغ ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰میلیون ریالی طراحی شده است و سود علی الحساب آنها به صورت روزشمار و در مقاطع یک ماهه و در سررسیدهای مقرر( هفدهم هر ماه) پرداخت خواهد شد. بازخرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده بانک ملت با نرخ سود ۱۸و نیم درصد سالانه امکان پذیر خواهد بود.