جامع نیوز:بانک سینا طی اطلاعیه ای از هموطنان خواست اطلاعات حساب های بانکی خود را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهند. به گزارش جامع نیوزبانک سینا طی اطلاعیه ای از هموطنان خواست اطلاعات حساب های بانکی خود را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهند. در این اطلاعیه با تأکید بر این که بانک سینا هرگز […]

جامع نیوز:بانک سینا طی اطلاعیه ای از هموطنان خواست اطلاعات حساب های بانکی خود را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهند.

به گزارش جامع نیوزبانک سینا طی اطلاعیه ای از هموطنان خواست اطلاعات حساب های بانکی خود را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهند.
در این اطلاعیه با تأکید بر این که بانک سینا هرگز اطلاعات محرمانه مشتریان را از طریق تلفن، ایمیل و پیامک درخواست نمی کند، از هموطنان خواسته است اطلاعات حساب خود از قبیل “اطلاعات کارت و PIN” و “”گذر واژه اینترنت بانک” را هرگز نزد دیگران افشا نکنند.