جامع نیوز:رییس بانک مرکزی از پیش بینی دلار ۲۶۵۰ تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: فضا در حال باز شدن است قرار بود ۷ بانک اروپایی به ایران سرویس بدهند که در حال حاضر یک بانک در سوئیس شروع به کار کرده و ۳ بانک ژاپنی اعلام آمادگی کرده اند. به گزارش جامع […]

جامع نیوز:رییس بانک مرکزی از پیش بینی دلار ۲۶۵۰ تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: فضا در حال باز شدن است قرار بود ۷ بانک اروپایی به ایران سرویس بدهند که در حال حاضر یک بانک در سوئیس شروع به کار کرده و ۳ بانک ژاپنی اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش جامع نیوز، ولی الله سیف در نشست تولید کنندگان مواد اولیه دارویی کشور گفت: یکی از بحثهای اساسی که در این حوزه دنبال میشود وجود بخشنامه های فراوان، متناقض و مبهم در نظام بانکی است.وی افزود: شرایط به گونهای بود که صنعت تولیدکنندگان اصیل و پیشکسوت زمانی که از مشکلات خود میگفتند بخشنامهها آن قدر بیمنطق بود که امکان توجیه شرایط برای ما وجود نداشت.رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: حل و فصل این بخشنامههای پیچیده مشکلات زیادی فراهم کرده بود و مسئولان جدید مجبور بودند به مردم توضیح دهند اما متهم میشدند که فقط از گذشته ایراد میگیرد.وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روال طبیعی و منطقی در نظام بانکی ایجاد میشود گفت: شرایط ناگوار میان روابط با نظام بانکی باعث شد تا اعتماد بین بانک مرکزی و نظام بانکی از بین برود به همین دلیل سعی کردیم رفع ابهامات و تناقضات اولین اقدام بانک مرکزی باشد.سیف گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۲ بانک مرکزی ارز با نرخ مرجع ندارد به همین دلیل به دنبال راهحلی برای این موضوع هستیم البته پیادهسازی آن در بانکها زمان میبرد.رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: صنعت دارویی از منضبطترین فعالان اقتصادی است و معوقات کمتری دارند. در این رابطه نیز در ابتدای سال ۱۰۰درصد ارز برای گشایش اعتبارات اسنادی اصلاح کردیم تا ارز تأمین شود.وی ادامه داد: البته بانکهای خصوصی خود را موظف به پرداخت ۱۰۰درصدی نمیکنند و فقط برای برخی مشتریان خود این گشایشها را اجرا میکنند.رئیس کل بانک مرکزی ایران ادامه داد: در شرایط جدید فضا در حال باز شدن است در گذشته ۷ بانک در اروپا قرار بود که به ایران سرویس بدهد که در حال حاضر یک بانک در سوئیس شروع به کار کرده و ۳ بانک ژاپنی اعلام آمادگی کرده است.سیف گفت: همچنین توافقات کلی شده تا هر کشوری که برای حمایت ابراز علاقه کند میتواند به راحتی اقدام کند به همین دلیل در آینده کشورهای همسایه مانند عمان به این کشورها اضافه خواهد شد تا شبکه گستردهای را داشته باشیم.وی بر افزایش سرعت شروع و افتتاح LC ها تأکید کرد و گفت: در آینده ما هم اصرار به LC میکنیم، فضای آن وجود دارد که پرداختها فقط به شکل حواله نباشد.رئیس کل بانک مرکزی ایران ادامه داد: افق اقتصادی کشور پیشبینی میشود که پیشرفت داشته باشد در این زمینه پیشبینی وضع آینده بسیار مهم است به همین دلیل نرخ دلار برای سال آینده ۲۶۵۰ تومان پیشنویس شده و این روند تدریجی قرار نیست به گونهای باشد که آن را فشرده نگه داریم تا شوک اقتصادی دوباره تکرار شود.